Arken Kids

Pingstkyrkan vill erbjuda Värnamoborna något för alla och för de allra yngsta erbjuder vi förskoleverksamhet både i Arkens lokaler och i Gula Villan, strax bredvid. Förskolan ansöker du till på samma sätt som till kommunens förskolor. Förskolan Blomsterängen har två avdelningar, Villan för de yngsta och Arken för de lite större.

Varje söndag under gudstjänsten har alla barn mellan 2-12 år en egen gudstjänst som kallas för Äventyret. Här får barnen på ett roligt och pedagogiskt sätt möta olika bibeläventyr varje vecka. Vi vill på ett kreativt sätt lära barnen om Gud och om Bibeln. Barnen får möta olika bibelpersoner genom drama, lek, pyssel och andra kreativa sätt.

Vi börjar varje söndag tillsammans med de vuxna inne i kyrksalen för att sedan springa ut till barnens Äventyr.

För den som börjat förskoleklass finns chansen att få gå i Royal Rangers, Pingstkyrkans scoutverksamhet. Vi träffas på torsdagar kl. 18.00. Vi håller till i Arken under vinterhalvåret och på vår härliga lägerplats under sommarhalvåret.

Schema Cubs 2020 Vårterminen

Schema Spårar Rangers 2020 Vårterminen

Schema Upptäckar Rangers 2020 Vårterminen

Schema Äventyrar & Utmanar Rangers 2019 Höstterminen

Eurocamp 2020

Royal Rangers ifrån hela Europa kommer att samlas v.32 i Schaffhausen, i norra Schweiz för en lägervecka. Läs mer och anmäl dig här!

Våra Kidsgrupper är gratis och kräver ingen föranmälan!

Har du frågor? Mejla daniel@arkenvmo.se

Royal Rangers logo