Arken Kids

Arken vill erbjuda något för alla och för de allra yngsta erbjuder vi förskoleverksamhet både i Arkens lokaler och i Gula Villan, strax bredvid. Förskolan Blomsterängen har två avdelningar, Villan för de yngsta och Arken för de lite större.

Varje söndag under gudstjänsten har alla barn mellan 2-12 år en egen gudstjänst som kallas för Äventyret. Här får barnen på ett roligt och pedagogiskt sätt möta olika bibeläventyr varje vecka. Vi vill på ett kreativt sätt lära barnen om Gud och om Bibeln. Barnen får möta olika bibelpersoner genom drama, lek, pyssel och andra kreativa sätt. Vi börjar varje söndag tillsammans med de vuxna inne i kyrksalen för att sedan springa ut till barnens Äventyr.

För den som börjat förskoleklass finns chansen att få gå i Royal Rangers, Arkens scoutverksamhet. Vi träffas på torsdagar kl. 18.00. Vi håller till i Arken under vinterhalvåret och på vår härliga lägerplats under sommarhalvåret.

Kontakt
Daniel Skarstedt (0370-207 52)

Familjehäng

Sportlovskampen

Sommarens barnläger

Save the Date 26-29/6 för Barnläger 2024. 

Royal Rangers

Schema för våren 2024

 • Cubs

  F-klass – årskurs 1

 • Spårar Rangers

  Årskurs 2-3

 • Upptäckar Rangers

  Årskurs 4-5

 • Äventyrar & Utmanar Rangers

  Årskurs 6 –

Våra Kidsgrupper är gratis och kräver ingen föranmälan!