Hela Människan - LP Finnveden Värnamo

Kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Kontakt

0370-34 21 00
info.varnamo@helamanniskan.se

Besöksadresser

Vuxenverksamheten: Pilgatan 5, Värnamo
Hjärta för barn: Lasarettsgatan 8, Värnamo

Läs mer

Gå vidare till Hela Människans hemsida