Hela Människan LP Finnveden Värnamo

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Telefon: 0370-34 21 00
E-post: info.varnamo@helamanniskan.se

Besöksadresser:
Vuxenverksamheten: Pilgatan 5, Värnamo
Hjärta för barn: Lasarettsgatan 8, Värnamo

nina-strehl-140734-unsplash