Mission i andra länder

1924, Algot och Rosa Svensson, Brasilien 

Pingstkyrkan Arken bildades 1924 och redan 1928 sände man ut sina första missionärer. Det var Algot och Rosa Svensson som reste ut till Bello Horisonte i Brasilien och där missionerade de i många år. Idag finns det en Pingstförsamling där med över 40 000 medlemmar.

1962, Lennart och Ingeborg (Bojan) Lindgren, Peru

De sändes ut 1962 och 1970 bosatte de sig i Lima där de startade en församling i stadsdelen Magdalena. Idag är det en livaktig församling med flera hundra medlemmar och dessutom har ett tiotal församlingar bildats utifrån den församlingen.

Pingstförsamlingen har haft ett antal missionärer genom åren i olika länder. Här kan du läsa mer om de olika platserna med missionsarbete.

 

Kontaktperson: Martin Holmberg

Sydsudan

Under 2021 sände vi ut Filip Lidström och Magdalena Waern som missionärer stationerade i Juba, Sydsudan. De bistår samfundet med stöd i ekonomiska och administrativa frågor, bibelundervisning samt utbildar i själavård med fokus på trauma.

Dessutom leder dom projekt i samarbete med olika partners, t ex ett stort odlingsprojekt i Kapoeta.

Kontaktperson: Åke Celinder

Kina

Församlingen har haft och har Svenska medarbetare i Kina under en historia av 70 år.

Bangladesh

Inhemska Evangelister och även arbete med läxhjälp, skolor och Söndagsskolor på flera platser.

Laos

Dövskola i huvudstaden Venetian sedan 4 år tillbaka med ett 30 tal barn och ungdomar som lär sig teckenspråk och ett yrke till försörjning. Maths Holmberg har som församlingens medarbetare rest till landet i 15 år.

Kontaktperson: Leni Johansson

Lettland

På Normetnu 31 i Riga finns pingstförsamlingen "Ceriba" (betyder Hoppet) som är Arkens vänförsamling.

Rumänien

Arken stöder stiftelsen EFI:s arbete bland romerska barn i staden Marghita. Romerska barn är en utsatt grupp i landet.

Spanien

Missionär Johan Carlsen arbetar längs den spanska solkusten. Under de senaste åren har ett 10-tal församlingar startats.

Kontaktperson: Sten Ramberg

Argentina

Församlingsarbete i Salta, Argentina. Missionär Kristina Filipsdotter har arbetat med ledarutbildning, organisation, undervisning och sociala insatser främst bland kvinnor och barn.

Peru

Ett omfattande arbete för att bekämpa fattigdomen i Canto Rey, Jicamarca som ligger i utkanten av Lima, Peru. Varje vecka får upp emot 100 barn en näringsrik lunch. Man arbetar med läxhjälp för barn och seminarier för föräldrar, i ämnen som familjevåld, droger, alkohol och behovet av utbildning.

Kontaktperson: David Johansson

Testa Mission

En missionskurs i samarbete med Missionsorganisationen Testa Mission.

Ungdomar har möjlighet att vara i Grekland, Kenya, Tanzania, Bolivia och Peru under nio månader och samtidigt gå kursen. Kursen är tillsammans med June Folkhögskola och berättigar till CSN stöd. www.testamission.se

Testa Mission har sitt Center i Arken och församlingen ger ett underhåll till verksamheten för 2020, och 2021.

David Johansson, föreståndare för Testa Mission, är församlingens missionär för arbete i Sverige och övriga världen. 2019-2021.

Ungdom

Församlingen planerar teamresor för församlingens ungdomar. Man reser ut till ett missionsland en eller två veckor under hösten.

Vill du veta mer?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.