Socialt arbete

Pingstförsamlingen i Värnamo är aktivt deltagare i socialt arbete, både inom kyrkan och i samarbete med externa organisationer. Genom regelbundna evenemang och samarbeten strävar vi efter att främja gemenskap, stödja utsatta grupper och skapa en positiv inverkan på vårt lokalsamhälle. Vi är även engagerade i initiativ som täckgruppen, där vi syr och skickar täcken till behövande. För de som älskar handarbete finns möjligheten att engagera sig i Martagruppen, där gemenskap och kreativitet går hand i hand med att göra gott.

Fortsätt ner på sidan för att läsa mer om de sociala initiativ som vi är involverade i och hur du kan delta. Vi är engagerade att vara en stödjande resurs för dem som behöver det.

En barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet

Verksamheten startade 1967 och arbetar för barns rättigheter i Sverige och världen. Finns i 16 länder och driver ett 60-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker, i Sverige, Norge och online.

Vi tillsammans med Missionskyrkan samarbetar med Second-hand butiken i Värnamo. Samarbetet innebär att vi får del av överskottet i butiken och detta överskott går in i vår missionskassa.

Förutsättning för att butiken skall kunna gå med vinst är vi är många volontärer som lägger arbetstimmar i butiken. Volontärsuppgifterna är av varierande slag: försäljning, framplockning av varor, beredning, vara med och köra ut eller hämta varor.

Överskottet till vår församling beror på hur många volontärstimmar vi gör per vecka:

25 mantimmar/vecka 10% av överskottet  

  • 50 mantimmar/vecka 15% av överskottet
  • 75 mantimmar/vecka 20% av överskottet
  • 100 mantimmar/vecka 25% av överskottet

Det är en trevlig arbetsgemenskap på butiken så gör vad du kan för att vara med!

Kontakt

Gunnar Crona 070-322 80 12
Wincent Gustafsson 070-687 71 28
Monika Hallberg 076-885 57 77

Läs mer...

Socialt arbete på kristen grund

  • Hela Människan är en ekumenisk organisation med 12 kyrkor och kyrkliga organisationer som huvudmän för verksamheten.
  • finns på 63 platser i landet med verksamhet för människor i utsatt livssituation. I Värnamo med omnejd i samarbete med med organisationen LP-Finnveden.
  • drivs av huvudmännen med medel från myndigheter och bidrag från frivilliga. 

Organisationen erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för människohandel, anhörigstöd, och särskilt stöd till barn till missbrukare. Hela Människans vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.

Läs mer...

Vi stöttar barn & unga med krångel i sin närhet eller med sig själva

Hjärta för barn är en del av frivilligorganisationen Hela Människan. Det är många församlingar i bygden som står som huvudman och vi samverkar med socialtjänsten, skolor, kvinnojouren, BUP och flera andra aktörer i samhället som möter barn och tonåringar på olika sätt.

Krångel kan vara missbruk i familjen, psykisk ohälsa, en förälder som är kriminell eller i fängelse, våld i nära relationer, att man kommer i kläm i vårdnadstvister, ekonomisk utsatthet, mobbing, självskada med mera.

Läs mer...