Pingst - fria församlingar i samverkan

Av församlingar som delar en Vision

Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

...med församlingar i ett gemensamt uppdrag

Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.

...för församlingar som vill längre

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.

Läs mer

Gå vidare till Pingsts hemsida