Förskolan Blomsterängen

Blomsterängen är en fristående förskola med två avdelningar; Villan 1-3 år och Arken 3-5 år. Vi har en kristen profil, vilket bland annat innebär att vi ber bordsbön, använder oss av kristna sånger och böcker. Maten till vår förskola lagas i Café Duvan i Arken. En gång om året blir vi också inbjudna att medverka på en familjegudstjänst i Arken.

I vår utbildning har vi Skattstund en gång i veckan med barnen från 3-5 år där vi visar och berättar från Bibeln samt uppmärksammar och firar de kristna högtiderna.
Grunden till vårt arbete består av:

  • Vår profilering
  • Barnkonventionen
  • Planen mot diskriminering och kränkande behandling
  • Skolverkets läroplan för förskolan

Vi har undervisning utifrån skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 18. Mycket av våra mål och aktiviteter grundas från Skolverkets självskattningsverktyg BRUK.Förskolans utbildning och all undervisning följer skolverkets riktlinjer.

Våra mål

Vi arbetar utifrån läroplanens mål att ge varje barn förutsättningar att:

  • utveckla trygghet, öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • utveckla sin nyfikenhet, kreativitet samt lusten att leka och lära.
  • stimuleras och utvecklas inom områden som motorik, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och digitalitet.
  • få ta del av vårt kulturarv, till exempel traditioner och högtider.

 

Logga in i IST förskola och fritidshem

Ansökan via Värnamo Kommuns hemsida

rektor@blomsterangen.arkenvmo.se
Avdelning Villan (1-3 år) 0370-207 48
Avdelning Arken (3-5 år) 0370-207 47