Förskolan Blomsterängen

Blomsterängen är en förskola med kristen profil, vilket bland annat innebär att vi ber bordsbön, använder oss av kristna sånger och böcker. Vår profilering samt förskolans läroplan ligger gemensamt till grund för vårt arbete. 

Blomsterängen är uppdelad i två avdelningar; Arken och Villan. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Vi har ca 15 barn på varje avdelning. I våra barngrupper arbetar förskollärare och barnskötare. Maten till vår förskola lagas i Café Duvan i Arken.    

Våra öppettider är 06.30-18.30
Avgiften för förskolan är enligt kommunens taxa.

Våra mål

Vår målsättning är att barnen ska:

  • utvecklas till trygga, harmoniska människor som visar hänsyn och känner ansvar
  • utveckla sin kreativitet och  personlighet
  • stimuleras inom områdena motorik, språk, matematik, natur och teknik
  • få del av vårt kulturarv, till exempel traditioner, högtider, musik, ord och bild

Ansökan

Läs mer på Värnamo Kommuns hemsida