Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU-förordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersatte då den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Lagen innebar utökade rättigheter och kontroll för privatpersoner att få veta vilka personuppgifter som finns hos företag och organisationer och vad de används till.

Så behandlar vi personuppgifter inom Pingstförsamlingen i Värnamo

Pingstförsamlingen i Värnamo, Arken följer de lagar och förordningar som finns och det är viktigt att du känner dig trygg i att dina personuppgifter är säkra hos oss. Pingstförsamlingen i Värnamo värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse, samtycke och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Du kan interagera med Pingstförsamlingen i Värnamo på olika sätt och vi hanterar olika uppgifter beroende på hur det sker. Exempel på behandling av personuppgifter är att du är medlem i församlingen, engagerad som volontär, involverad i eller anmäld till någon av våra aktiviteter, beställt en bok eller gett en gåva via hemsidan. Primärt behandlar vi personuppgifterna namn och kontaktuppgifter, födelsedata och vårdnadshavare för minderåriga. Andra uppgifter, såsom allergier etcetera, samlas in vid behov.

Personuppgiftsansvarig är Pingstförsamlingen i Värnamo, Östra Pumparegatan 20,331 31 Värnamo, organisationsnummer 828000-0384.

Vi hämtar in och lämnar ut uppgifter

Syftet med behandling av uppgifterna är att planera och genomföra aktiviteter och uppföljning på bästa sätt, samt att kunna informera om kommande event. Uppgifterna kan vid behov komma att delas med övriga medarrangörer och bidragsgivare. Är du med i församlingens arbete på något sätt kan uppgifterna komma att delas med till exempel servicegruppsledare och andra i din grupp. Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Pingstförsamlingen i Värnamos räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal tecknas. Vi hanterar i vissa fall tredjelandsöverföringar, och då kontrollerar vi att parten i det tredje landet har kunskap om GDPR och hanterar uppgifterna i enlighet med lagen. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och för att till exempel i efterhand kunna utfärda dopintyg till en tidigare medlem som önskar detta.

Pingstförsamlingen i Värnamo är en del av en nationell församlingsrörelse/samfund som bland annat ger ut medlemstidningen Pingst.se. Efter överenskommelse inom församlingen kan medlemmars kontaktuppgifter lämnas dit för att du ska få information om vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen. Anmäl till Pingstförsamlingen i Värnamo om du inte vill ha medlemstidningen. I de fall samverkan sker kring specifika tjänster, till exempel försäkringar, pensioner och biståndsprojekt behandlas personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas, kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Kakor (cookies)

Vi använder cookies på vår hemsida. Det innebär att viss information om din aktivitet på sidan sparas för att underlätta för dig som användare, bland annat genom att komma ihåg olika inställningar eller val du gör. Cookies används också av oss för att kunna se statistik på hemsidans aktivitet. När du är inne på www.arkenvmo.se så godkänner du användandet av cookies, men du kan när som helst rensa cookie-historiken i din dator genom att gå till inställningar och välja ”rensa webbinformation”, eller motsvarande.

Om cookies på webbplatsen

Kontakt

Önskar du kontakt med anledning av frågor, rättelser eller synpunkter, kontakta gärna oss via:

info@arkenvmo.se / 0370-207 50
Pingstförsamlingen i Värnamo, Östra Pumparegatan 20, 331 31 Värnamo