Alpha - 10 träffar om kristen tro

"Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. 

Alphatillfällena startar med mat, eftersom det är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna varandra. Därefter är det föredrag. Föredragen är upplagda så att de engagerar och inspirerar till samtal. De utforskar de stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den kristna tron genom att lyfta frågor som "Vem är Jesus?", "Hur ska jag kunna tro?", "Hur och varför ska jag be?" och "Hur leder Gud oss?".

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är troligtvis möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget du inte får säga (på riktigt, alla frågor och funderingar är tillåtna). Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med dina egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö."

Läs mer om Alpha

Kurs just nu

I höst kommer kursen förläggas på onsdagar med start och prova på, onsdagen den 18 september kl. 19-21

Vi träffas i Pingstkyrkan Arkens café. 

Har du frågor om Alpha?
Mejla till info@arkenvmo.se

Jag vill gå Alpha-kurs