Latinamerika

Den spansk/portugisisktalande delen av Sydamerika och centralamerika.
Genom åren har vi varit med och sänt ut människor till hit, primärt har fokus varit Peru. I dagsläget har vi ett ungt par som är verksamma i huvudstaden Lima.

Latin America Color map, North America, Caribbean, Central America, South America.

"Citat från Edmans?"

Benjamin & Sofia

Medarbetare
Peru

I Peru är vi med och stöder Benjamin och Sofia Edman.

De har varit i tjänst sedan våren 2024 och är bosatta i huvudstaden Lima och verksamma i stadsdelen Baranco med ca 100.000 invånare.

I uppdraget ingår att i samarbete med församlingen Casa de Oracion göra en församlingsplantering.

Peru
Samarbetspartners
Sydsudan

Verksamheten i Latinamerika bedrivs i samarbete med församlingen Casa de Oracion i Magdalena (Lima) samt Chulucanas.

Sydsudan
Utsändande
Peru

Det är Europaporten i Malmö som är utsändande för Benjamin och Sofia Edman.

Peru
Ansvariga
Sten

I styrgruppen är det Sten Ramberg som har ett särskilt ansvar för arbetet i Latinamerika.

Sten
Andel av budget
ca 50%

Ungefär 20% av budgeten för internationellt arbete går till arbetet i Latinamerika.

ca 50%

Verksamheter

Soppkök - Canto Rey

I utkanten av Lima ligger en av de mer befolkade stadsdelarna, och en av de mer ekonomiskt utsatta delarna, nämligen Canto Rey. 
Här har vi hjälpt den lokala församlingen att bygga ett kök och bistår med pengar för att de ska kunna ha ett soppkök dit barnen får komma och få ett lagat mål mat.

Katastrofhjälp

I Jicamarca drabbades den fattiga befolkningen av jordskred och översvämningar. 
Vi kunde med våra kontakter hjälpa till med en del nödvändigheter för att lindra nöden.

Församlingsplantering

I stadsdelen Barranco har familjen Edman påbörjat ett arbete med målet att starta en församling. 

Kontakta oss

Vill du kontakta oss med frågor eller synpunkter går det bra att använda nedanstående formulär.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Följ med

Följ gärna familjen Edmans Instagramkonto.