“You and your Bible” – Joakim Lundqvist

Lättläslig och överskådlig introduktion till Bibeln och dess böcker. Innehåller bibelläsningsplan. You and your Bible är den engelska översättningen av Joakim Lundqvists bok Du och din Bibel, som kom ut på svenska 2009. 

108298840-origpic-b938e9

Ur förordet till “You and your Bible” – Joakim Lundqvist

”Jag tackar Gud idag för att jag, snabbt efter det att jag själv mött Jesus, fick lära mig hur viktig Bibeln är! Att jag fick höra att man inte kan bygga ett kristet liv på upplevelser, utan bara i längden på den fasta klippan som är Guds ord. Jag tackar Gud för dem som peppade mig att börja läsa och att fortsätta läsa, för dem som svarade på frågor, förklarade och undervisade. Tack vare Guds ord – inte stämningar, konserter och känslostormar – har elden bestått och vuxit till, år efter år. Och tack vare Guds ord vet jag, över tjugo år senare, att jag bara skrapat på ytan av vem Gud är, och att det ännu finns så otroligt mycket mer av honom att lära känna! Jag hoppas och ber att den här boken praktiskt kan hjälpa dig som är ung att komma närmare din bibel och förstå hur viktig den är, att den verkligen går att lita på och att den kan lägga en grund som inget annat för ditt liv tillsammans med Jesus.” Joakim Lundqvist

Mer information om boken

You and your Bible is written with the aim of giving young people relevant answers to questions such as “Why read the Bible?”, “How can I know that the Bible is true?”, “How was the Bible put together?”, as well as providing loads of inspiration and concrete help in starting – or continuing – to build a personal living relationship with the Bible.

Joakim Lundqvist är förstepastor för Livets Ord i Uppsala sedan sommaren 2013, och grundaren av den kristna skolorganisationen Ny Generation. Joakim är sedan 1987 gift med Maria.