VISION23 - logga - smal - vit

När världen skakar och krigen intensifieras. Protesterna blir allt högre, naturkatastroferna blir allt vanligare. Gatorna är farliga och mänsklighetens hjärtan blir allt kallare. Ett samhälle som inte längre vill erkänna Gud som enväldig. 

Denna generation står inför en strid som inga unga människor tidigare har gjort. Kampen i att försvara Bibelns sanning, att visa vägen till Kristus. Kampen om mänskligheten, att få se kalla, hårda hjärtan bli varma igen.

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!"

Genom Guds nåd är vi fria och vi ber att vi ska få röra oss i takt med Hans vilja. Vi har alla fått ett uppdrag från Gud och vi ber att vårt liv ska spegla vår inre önskan att få tjäna Honom. En inre längtan att få se kalla hjärtan bli varma igen. Låt vårt liv fyllas av vårt hjärtas rop: Gud, här är jag, sänd mig!

2-5 November 2023

Jesaja 6:8

Play

Här kan du ta del av material från Visionskonferensen igen, igen och igen.