“Vägen hem” – Linda Wall & LP-stiftelsen

Vägen hem kan vara lång och strapatsrik.

 

Människorna som du läser om i Vägen hem berättar naket och ärligt om sina liv. Det är människor som har hamnat i missbruk, hemlöshet och kriminalitet. 

 

Men de har alltid hittat en väg till frihetens hem.

vägen hem

Ur förordet till “Vägen hem” – Linda Wall & LP-stiftelsen

Ur förordet av Sebastian Stakset: "Varför älskar jag LP(-stiftelsen)? Svaret är enkelt: för att LP älskar de svagaste människorna i samhället. Styrkan i LP är inte deras mediateam, deras senaste monitorsystem eller deras uppdaterade ledarskapsundervisningar. (Allt sådant kan vara gott också och behövas.) Nä, styrkan i LP är elden och kärleken som brinner i hjärtat hos den nyomvände missbrukaren som funnit förlåtelse och nåd vid Jesu underbara fötter. Precis som i Bibelns tid kastas fortfarande samhällets så kallade "bottenskrap" vid Jesu fötter och förvandlas till de mest växande och vackraste blommorna i Guds trädgård."

Mer information om boken

"Oavsett hur hopplöst livet kan se ut, hur vilse du är, hur djupt ner i mörker du sjunkit, finns det hopp. Det finns en väg ut ur droger, misär, hemlöshet och brottslighet. Det finns en väg till framtidstro och hopp. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är på riktigt. Han lagar trasiga hjärtan och vill ge ett nytt liv."