Svenska Folkbibeln 2015 (SFB2015)

2015 utkom en ny version av Svenska Folkbibeln. Den innehåller en reviderad upplaga av Gamla testamentet, som har genomgått en lätt översyn för bättre flyt, uppdaterad ordföljd och ett modernare ordförråd, och nyöversättningen av Nya testamentet och Psaltaren som gjordes 2014.

Kontakta oss på bokhyllan@arkenvmo.se om du vill köpa en Bibel. Vi har ett antal olika färger att välja mellan.

29588514-origpic-814c35

Ur förordet till Svenska Folkbibeln 2015 (SFB2015)

Mer information om boken