“Segrande bön” – Lewi Pethrus

Bönen har haft betydelse så länge som människor har funnits på jorden, och den kommer att få allt större betydelse ju närmare slutet vi kommer. Det är av största vikt att Guds folk lever bönens liv, för bönen är en faktor att räkna med när det gäller Guds rikes seger.

– Lewi Pethrus

segrande bön

Ur förordet till “Segrande bön” – Lewi Pethrus

"Lewi Pethrus bok Segrande bön trycktes första gången 1929, och hans budskap om bön ä olika brännande aktuellt idag. Pethrus undervisar och utmanar oss, i denna språkligt bearbetade elfte upplaga, att plocka upp bönen såsom det redskap - ja, vapen - genom vilket Guds folk kan vinna seger och kyrkan utföra sitt viktigaste uppdrag: att vinna själar för Gud."

Mer information om boken

"Nyutgåvan av Segrande bön är enormt välkommen. Läget är sådant att vi som tror behöver lea mer i bön, och den goda verkligheten är att vi får leva alltmer i bön om vi vill. Boken beskriver möjligheten att leva ett liv i bön, ett liv med stor potential.

När jag blev föreståndare för Pingst tog jag ett beslut att inte skriva rekommendationer till olika böcker på grund av mängden förfrågningar, men när författaren Lewi Pethrus är undantaget självklart. Min och vår respekt för pingströrelsens grundare i Sverige mycket stor, inte minst på grund av hans starka exempel och betoning på att vara arbetande och samtidigt bedjande. 

I boken undervisar Pethrus med utgångspunkt från Bibelns Daniel. Det är min bön att jag, som bär samma namn, skulle äga åtminstone något av Daniels böneliv. Låt oss alla försöka följa den bibliske Daniel och den svenske pingstledaren Lewi Pethrus i spåren. Låt oss gå bönevägen, det är segervägen."

- Daniel Alm
   Föreståndare, Pingst - fria församlingar i samverkan