“Obeskrivlig” – Louie Giglio

Viktig bok för mellanstadiebarn!

Det är omöjligt att ha bättre fantasi än Gud. Han ser till att tiden rullar, skapar ljus och talar så att saker blir till – från de största stjärnorna till de minsta sjöstjärnorna. Gud är en kraftfull, målmedveten, personlig, obeskrivlig Skapare. I Psaltaren 19:2 står det:

 

Himlarna förkunnar Guds majestät, himlavalvet vittnar om hans händers verk.

obeskrivlig

Ur förordet till “Obeskrivlig” – Louie Giglio

Obeskrivlig visar upp hur mäktig skapelsen är med vetenskapliga fakta, fotografier och illustrationer. Bokens 100 texter uppmuntrar oss att beundra Guds kreativitet och fokuserar på: • Rymden, galaxer, planeter, stjärnor • Jorden, geologi, haven, väder • Våra sinnen, kroppar och fantasi • Djur—från duvor till dinosaurier Varje uppslag innehåller förutom en intressant text även en ”Så mäktigt”-ruta med fascinerande fakta, saker att göra, och en av­slutande bön. Obeskrivlig kommer att hjälpa barn att upptäcka vår obeskrivlige Gud och fascineras och förundras över Hans otroliga skapelse.

Mer information om boken

Louie Giglio är pastor i Passion City Church i Atlanta, Georgia, USA. Han är grundare av the Passion Movement, föredragshållare och författare till flera böcker både för barn och vuxna. Merparten av böckerna finns att läsa på engelska, bara ett fåtal har översatts till svenska.