“Krigarens väg” – Erwin Raphael McManus

“Krigaren är inte redo för krig innan den har lärt känna frid. Det är krigarens väg.”, 
var orden – viskningen, inbjudan – som fick författaren att börja skriva på den här boken. Han skriver i inledningen om  sin uppgivenhet inför de krig som pågår överallt i vår värld. Då menar han inte bara krig i vanlig, traditionell mening, utan alla de krig som pågår nära oss; våld, depression, trasighet. Krig som får människor omkring oss att ge upp. Och han pekar på Jesus, som vägen till fred – genom inre frid hos varje människa. Erwin McManus använder Bibeln som underlag och krigaren som metafor för hur vi behöver rusta oss, växa och tänka. Boken är tänkvärd, uppbyggande och undervisande.

“Låt inte era hjärtan oras och tappa inte modet.” Joh 14:27b

Krigarens väg

Ur förordet till “Krigarens väg” – Erwin Raphael McManus

"Du kan inte ge upp att tro på dig själv när Gud tycker du är värd att kämpa för. Korset som Jesus dog på kommer aldrig vara en symbol för nederlag eller uppgivenhet. Korset kommer för evigt att vara känt, även långt efter tidens slut, inte bara som en proklamation om den som segrat, utan också som ett löfte om att krig i slutändan kommer att ge vika för fred. Det är Jesus väg som är den uråldriga vägen till inre frid. Hans liv är krigarens väg."

Mer information om boken

Från bokens baksida:

Vår värld tänker ofta på krigare som några som dominerar genom yttre styrka, kanske på andras bekostnad. Men en sann krigare är på en resa som är långt mycket större - en resa som handlar om att rikta om den mänskliga själen från ångest till frid, från smärta till kraft. Krigaren kommer inte till slagfältet utifrån girighet eller för egen vinnings skull, utan för att lämna det artificiella livet bakom sig och istället leva ett liv med syfte.

Segern bygger inte på tur eller talang, utan på krigarens förvandling på den inre resan. Sanningen är att varje krig som någonsin har utkämpats, har först förlorats i det mänskliga hjärtat. 

I den här provokativa, kraftfulla boken ritar Erwin Raphael McManus upp en bild av hur vi kan leva i vår fulla kapacitet genom ett inre sökande efter frid. Genom uråldriga, bibliska motton som ödmjukhet, fokus, ägandeskap, klarhet, styrka och sårbarhet, leder han dig att återta, eller kanske för första gången uppleva, sann inre frid.

Striden är hård - den utkämpas runt omkring oss, men också inom oss. Ibland är våra största fiender och största utmaningar, inom oss. Genom att följa krigarens kod, väntar frihet tillsammans med din mest kraftfulla framtid.

Erwin Raphael McManus är en banbrytare, konstnär och tankeledare, som är känd för sin integration av kreativitet och andlighet. Han är grundare till MOSAIC, en kyrka och rörelse som började i hjärtat av Hollywood, med campus i Los Angeles, Orange County och Mexico City, med en global gemenskap som spänner över hela världen.

Erwin har skrivit flera böcker. Han och hans fru Kim, sedan mer än 35 år tillbaka, bor i Los Angeles.