“Jesus culture” – Banning Liebscher

Lev ett liv som förändrar världen!

Ovanför det oupphörliga bullret av mänsklig verksamhet har vi “hört ljudet av marcherande” som säger oss att Gud är på ingång.”
Arthur Wallis

Jona 1:1 säger att: “HERRENs ord kom till Jona”, och även idag kommer Herrens ord till män och kvinnor och deras hjärtan väcks för Gud. De brinner passionerat för att få se väckelse, och blir inte längre tillfredsställda av att bara besöka kyrkan.”
 – Ur boken

160561871-origpic-ec66a4

Ur förordet till “Jesus culture” – Banning Liebscher

"Det här är utan tvekan ett historisk ögonblick, och du är inbjuden att delta i det mest storslagna verk av Gud som världen någonsin skådat. Herren längtar efter att vinna varje människas hjärta, och han håller på att väcka sin kyrka för detta syfte."

Mer information om boken

En ny generation av väckelsebärare håller på att resa sig upp, som ett svar på Guds innersta längtan. Med brinnande hjärtan kallar de städer och länder att vända om till Herren, och med Guds kraft och kärlek utmanar de hela samhällen att låta sig förvandlas.

Dessa väckelsebärare - präglade av en jesuskultur - går inte att ignorera. Tro inte att de kommer att gå under jorden eller försvinna inom en snar framtid. De har just börjat resa sig upp!

Dessa väckelsebärare känns igen på 4 saker:

  1. De hedrar de som gick före. 
  2. De älskar Jesus passionerat, som ett gensvar på hans kärlek till dem och till alla människor. 
  3. De lever ett liv i bön, i tillit till Guds storhet och vilja att svara.
  4. De vandrar i Guds övernaturliga kraft, med helanden, tecken, under och profetior.

Lär känna Jesus Culture genom författaren Banning Liebscher, som har arbetat mer än ett årtionde   i heltidstjänst med ungdomar och unga vuxna.

Låt dig gripas av denna kultur och bli en del av denna nya generation väckelsebärare, som utan rädsla reser sig upp för Gud i denna tid och står ut från mängden. 

Banning Liebscher och hans fru, SeaJay, har arbetat i Bethel Church i Redding i Kalifornien, sedan mer än 10 år. 
De är huvudledare för Jesus Culture, ett arbete som vill mobilisera, utrusta, aktivera och sända ut en ny generation av väckelsebärare över hela världen. 
Banning var tidigare ungdomspastor i Bethel Church och en av ledarna på Schoool of Supernatural Ministry.