16-9

Vision 19 Influencer

Varje dag möter vi en mängd olika budskap som vill påverka oss på olika sätt. Budskap som säger att vi bör vara eller se ut på ett visst sätt för att passa in. 
Dagens influencers räknar sina följare i hundratals, tusentals eller till och med miljontals och de räknar likes på sina inlägg. Men tidernas största influencer räknar sina följare i miljarder och ser till deras hjärtan. 
Jesus påverkade många människor runt omkring sig när han gick här på jorden men han påverkar långt fler människor idag, genom dig och mig. 
Vi är kallade att vara influencers som låter sig påverkas av Guds kärlek och därefter påverkar andra med samma kärlek. 
Bibeln säger: "Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.” 
Bli en influencer du med!

Välkommen till Arken i Värnamo för att tillsammans 
med hundratals andra ungdomar låta dig få påverkas och utmanas av Guds kärlek, 
för att sedan få vara med och påverka den ort du bor på och de människor du möter 
med budskapet om världens största influencer.