IMG_7751

Vision-18

Vision-18 är en konferens riktad till främst ungdomar, ifrån hela vårt land.
Konferensen har en lång tradition och redan på 70-80 talet åkte man långväga för att vara med på Ungdomshelg i Värnamo.

Öppna möten under konferensen är:

Fredag 2/11 19.00 & 22.00
Lördag 3/11 18.30 & 22.00

Konferensen avslutas på söndag 10.00 med en öppen gudstjänst med nattvard.

För anmälan och mer information:
www.visionvmo.se

Varmt välkommen!