“Helt liv” – Daniel Röjås

Daniel Röjås skriver inspirerat om de goda vanorna som är avgörande för vårt lärjungaskap. Hur kristna praktiker som bön, gudstjänst och lovsång inte bara rör en särskild del av livet, den vi kallar andlig eller religiös, utan att de handlar om hela livet. Eller om man så vill: de gör livet helt.

1932712352075197032_1571840153890_w312

Ur förordet till “Helt liv” – Daniel Röjås

Boken innehåller 100 sidor fördelat på sju kapitel: Helt liv, Konsten att förundras, Tänk på vilodagen!, Ett välsignat liv, Vad handlar alla lovsånger om egentligen?, Goda skäl att fira gudstjänst samt Bönen, ett skydd för våra tankar.

Mer information om boken

"Daniel Röjås vill hjälpa oss att hitta vägen till ett hållbart kristet liv.Lovvärt i en tid när individualismen och ytan styr oss mer än vi anar. Han vägleder oss genom ett antal praktiker som blir som pärlor på ett halsband. Vägar som många gått förut men som blir nya och inbjudande genom Daniels bildrika och kärnfulla texter.Helt liv är en viktig bok för den som längtar efter en tro, inte bara att bära, utan som bär genom livet."
-  Bengt Johansson

Daniel Röjås är en uppskattad pastor, föreläsare och förkunnare med ett stort hjärta för musik. Han är bosatt i Boxholm tillsammans med sin fru Tine och deras två barn.