“Alla kan be” – Daniel Alm

“Oavsett vem du är, hur gammal du är, vad du gör, om du har en tro eller inte så kan du be till Gud. Det finns inga krav, inga måsten, ingen kvalificering – ALLA kan be! Att be behöver inte vara några speciella ord, utan det kan vara ett enkelt samtal mellan dig och Gud där du berättar för honom vad du har på hjärtat. Gud gömmer sig inte ifrån oss, utan han är där väntar på att du ska prata med honom.”

”Herren är nära alla som ropar till honom.” – Psalm 145:18

alla kan be

Ur förordet till “Alla kan be” – Daniel Alm

"Alla kan be är en samling predikningar hållna och nedskrivna mitt under pandemin. Det är förkunnelse tänkt att ge tröst men också hopp och inspiration under dagar av ovisshet. Samtidigt är texterna ett tidsdokument av vad som hördes från en talarstol när gudstjänster förflyttades till digitala plattformar då fysisk distansering och begränsningar av allmänna sammankomster präglade också församlingslivet. Den predikan som gett boken sin titel var också ämnet för en direktsänd gudstjänst i Sveriges Radion P1 på palmsöndagen 2020."

Mer information om boken

"Titeln Alla kan be är hämtad från Daniel Alms predikan i Sveriges Radio på palmsöndagen. Boken innehåller den predikotexten samt ytterligare sju predikningar, en bön och en text om ledarskap som skrivits under coronakrisen. Boken bär en ton av hopp och realism. Alla kan be är ett angeläget tidsdokument nedtecknat mitt under pågående coronapandemi."

"Daniel Alm är föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan sedan 2016 och även pastor och föreståndare i Pingst Västerås. Alla kan be är Daniels 6:e bok."