Beställ boken: 40 steg av tro

Med denna bok kan du under 40 dagar på egen hand eller i gemenskap med familj, vänner och din smågrupp göra en resa. Se den här boken som ett verktyg för att växa i tro, du får bland annat hjälp med samtalsfrågor och förslag på konkreta saker du kan göra för att ta ett nytt steg av tro varje dag. I boken har vi även gjort plats för att du ska kunna skriva dina personliga noteringar och reflektioner.

40 steg av tro skriven av vår föreståndare Anders Olsson och är en bok som kommer hjälpa dig växa med Jesus. Det stora sker många gånger i det lilla, långt från strålkastarna och där ingen ser. I Bibeln ser vi att Mose fick sin kallelse vid en brinnande buske och Johannes fick sin stora uppenbarelse på Patmos. Deras erfarenheter av ett växande liv med Gud skedde i ensamhet, men skulle påverka miljoner människor i det offentliga.

Beställ boken 40 steg av tro idag till dig, din partner och medlemmarna i din smågrupp.

Boken kostar 179 kr, porto tilkommer med 59 kr/bok