Välkommen att kontakta oss!

        

       

        Anders Ahlenius

        Pastor, Föreståndare

        0370 - 207 53             
        076 - 822 27 22 

        anders@arkenvmo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

           

 

        Michelle Blomqvist

        Ungomspastor / 
        Teamträningsskolan

        0370 - 207 56
        070 - 260 39 40

        michelle@arkenvmo.se

 

 

  
         Annika Davidsson

         Kreativ Ledare

         0370 - 207 57
         070 - 634 37 51

         annika@arkenvmo.se


         

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

         Bengt Klintenberg

        Omsorgspastor &
        Föreståndare Hånger

        0370 - 207 58  (Värnamo)
        0370 - 410 54 (Hånger)
        073 - 707 84 24 

        bengt@arkenvmo.se

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 

 

 

Pingstkyrkan Arken
Östra Pumparegatan 20
Växel: 0370 - 20750
Fax: 0370 - 477 88

Epost info@arkenvmo.se

 

Fördelningskonto
Bankgiro:  5598-8448

Församlingskassan
Bankgiro: 121-4899
Postgiro: 57 72 94-2

Fastighetskassan
Bankgiro: 624-9866
Postgiro: 17 38 79-8

Missionskassan
Bankgiro: 5460-8484
Postgiro: 39 82 66-7

Lägerkonto
Bankgiro: 5489-2351

 

 

 

 

Arken Cafe & Konferens
Växel: 0370 - 207 40
info@arken.vg 

 

 

Radio Duvans Förbönsprogram
"Med knäppta händer"
Fredagar 20:30 - 22:15
0370 - 207 55